Als een vader bijvoorbeeld graag wil weten of hij daadwerkelijk de vader is van zijn kind, bestaat er de vaderschapstest.Ook als een man wil aantonen dat hij de vader is van een kind in verband met bijvoorbeeld een erfenis, gezinshereniging of voogdijregeling, kan deze test van toepassing zijn. Of juist als een vader wil bewijzen dat hij niet de vader is in verband met een alimentatieplicht bijvoorbeeld. Of andersom, als een vrouw wil bewijzen dat een man de echte vader is van haar kind voor de alimentatieplicht. Bij deze test wordt het DNA van de vermoedelijke vader vergeleken met het DNA van het kind. Een vaderschapstest kan veel vragen oproepen: is de uitslag wel betrouwbaar? hoe wordt er omgegaan met privacy? wat gaat het testen in zijn werk? In dit artikel vertellen we erover.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je een test besteld bij vaderschapstest.nu ontvang je een pakket met daarin een set om de test af te nemen. Je kunt dit gemakkelijk zelf doen. Er zit in het pakket dan ook een handleiding met daarin de stappen vermeld. Het DNA wordt getest door middel van wangslijmvlies. Je kunt uitgaan van discretie tijdens het ontvangen van het pakketje. Het wordt namelijk verstuurd in een witte envelop dus je privacy wordt geheel bewaakt. Ook alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waar ze voor nodig zijn. De DNA-monsters worden 6-8 weken bewaard, dit is gebaseerd op de wettelijke voorschriften en normen. Nadat het DNA is bekeken in het laboratorium ontvang je de testuitslag na enkele dagen. Je kunt kiezen om dit per post, e-mail of telefoon te ontvangen. 

Hoe zit het met de betrouwbaarheid?

De betrouwbaarheid van de testen zijn erg hoog. Wanneer er bij het laboratorium blijkt dat er geen gelijkenis is tussen het DNA van de vader en het kind, dus de vader is niet de biologische vader, dan kan het laboratorium dit vaststellen met 100% zekerheid. Wanneer er blijkt dat de vader de biologische vader is van het kind, dan kan het laboratorium dit met minimaal 99,99% vaststellen.

Kunnen de testen gebruikt worden in rechtszaken?

Je hebt gemoedsrusttesten en rechtsgeldige testen. Aan deze testen zitten meer voorwaarden verbonden. In de testkit vind je daarvoor dan ook alle informatie en benodigdheden. De rechtsgeldige testen zijn testen die door een derde partij worden afgenomen. Dit wordt dan bijvoorbeeld gedaan door een arts.